Âm nhạc Việt nam là một nền âm nhạc phong phú về âm điệu lẫn ca từ. Nhạc Việt đã đồng hành qua bao thế hệ, bao thăng trầm, bao vận mệnh nổi trôi của đất nước, của con người. Có khi lả kỷ niệm của cả một đòi người. Gìn giữ nhạc Việt là chúng ta trân quí nền văn hóa của dân tộc Việt. Trang Nhạc Việt được lập ra không ngoài mục đích đó, giới thiệu, chia xẻ những tác phẫm âm nhạc giá trị qua các dòng nhạc của các nhạc sĩ của nhiều thế hệ. NHẠC VIỆT rất mong sự ủng hộ của các bạn.

Nhạc Thơ

Popular

Dòng Nhạc

Top Rated
  • Giai thoại
  • Nhạc Sĩ
  • Dòng Nhạc
  • Chuyên đề
Loading

Hạng Mục

Nghe Nhạc

Follow Us

Hình ảnh

Nhạc sĩ Thăng Long