Gọi tên Sài Gòn trong những khúc tình ca

Nhà thơ Du Tử Lê từng nói, nếu tên của một người con gái nào đó xuất hiện trong nhạc phẩm của...

Read More