Buổi Hội Ngộ Thơ Nhạc Thế Giới

Từ trái, hàng trên:  xxx, Trần Văn Lương, Miên Du Đà Lạt, Hoàng Việt Khanh, Hoàng Yến, Nguyễn Minh...

Read More