BÙI GIÁNG VÀ NGƯỜI ĐẸP MỘT CON

CÒN HAI CON MẮT KHÓC NGƯỜI MỘT CON là câu thơ hay của Bùi Giáng trong bài “Mắt Buồn”, được Trịnh...

Read More