XUẤT XỨ BÀI NẮNG CHIỀU CỦA LÊ TRỌNG NGUYỄN.

Năm 1950, anh Lê Trọng Nguyễn trở về ẩn náu tại quê nhà. Và năm 1953, anh sáng tác bản “Nắng...

Read More