Nhạc Sĩ Nhật Bằng – Nguyễn Đình Toàn

Cũng như Phạm Ðình Chương, Nhật Bằng xuất hiện cùng một lúc với ban hợp ca do chính ông thành lập...

Read More