Bài Thánh Ca Buồn – dư âm một cuộc tình

“Bài Thánh Ca Buồn” được viết vào tháng 10/1972 và ngay lập tức được hãng đĩa Sơn Ca mua độc...

Read More