” Bóng hồng ” trong ca khúc đầu tay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Trong số lượng sáng tác khổng lồ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có hai ca khúc mà dư luận cho rằng...

Read More