Những nhạc sĩ gốc Huế: Thu Hồ (1919-2000)

Người ta biết Huế không chỉ vì Huế là cố đô, có nhiều cảnh đẹp, có nhiều di tích lịch sử như đền...

Read More