MỘT CHIỀU LẠ VỚI TRẦN QUANG LỘC- Lê Thanh Trường

Một chiều Sài Gòn khoảng 8, 9 năm trước, tôi đến thăm gã bạn thơ. Trong căn phòng yên ắng khan...

Read More