Vũ Đức Nghiêm gọi “yêu dấu” cho người tình một thuở và muôn thuở

Bài này trích từ mục “ Trò Chuyện với Lan Chi” của Nguyệt San Bút Tre (Arizona ). Hình ảnh do nhạc...

Read More