Âm nhạc Việt nam là một nền âm nhạc phong phú về âm điệu lẫn ca từ. Nhạc Việt đã đồng hành qua bao thế hệ, bao thăng trầm, bao vận mệnh nổi trôi của đất nước, của con người. Có khi lả kỷ niệm của cả một đòi người. Gìn giữ nhạc Việt là chúng ta trân quí nền văn hóa của dân tộc Việt. Trang Nhạc Việt được lập ra không ngoài mục đích đó, giới thiệu, chia xẻ những tác phẫm âm nhạc giá trị qua các dòng nhạc của các nhạc sĩ của nhiều thế hệ. NHẠC VIỆT rất mong sự ủng hộ của các bạn.

Nhạc Thơ

Popular
  • Giai thoại
  • Nhạc Sĩ
  • Dòng Nhạc
  • Chuyên đề

LẠM BÀN VỀ THẦN TƯỢNG BOLERO

Từ khi loài người có mặt trên trái đất, âm nhạc cũng đã xuất hiện và sau đó nó dần dần hình thành và phát triển. Âm nhạc đã qua các thời kỳ nhưng trong thời trung cổ khoảng thế kỷ 11 – mức thời gian mà cách thức xếp đặt...

LẠM BÀN VỀ THẦN TƯỢNG BOLERO

Từ khi loài người có mặt trên trái đất, âm nhạc cũng đã xuất hiện và sau đó nó dần dần hình thành và phát triển. Âm nhạc đã qua các thời kỳ nhưng trong thời trung cổ khoảng thế kỷ 11 – mức thời gian mà cách thức xếp đặt...

Read More
Loading

Hạng Mục

Nghe Nhạc

Follow Us

Hình ảnh

Nhạc sĩ Thăng Long