Phần 73- Thời Kỳ Sau 1975 Phần 1

by Thời Kỳ Sau 1975 Phần 1 | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 74- Thời Kỳ Sau 1975 Phần 2

by Thời Kỳ Sau 1975 Phần 2 | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 75- Trầm Tử Thiêng

by Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 76: Hoàng Thi Thơ, Phạm Duy, Song Ngọc, Anh Bằng, Đăng Khánh

by NS Hoàng Thi Thơ, Phạm Duy, Song Ngọc, Anh Bằng, Đăng Khánh | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 77: Tùng Giang, Duy Quang

by Nhạc Sĩ Tùng Giang, Duy Quang | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 78: Đức Huy

by Nhạc Sĩ Đức Huy | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 79: Trần Quảng Nam, Vũ Tuấn Đức, Hoàng Quốc Bảo, Margurerite Phạm

by Trần Quảng Nam, Vũ Tuấn Đức, Hoàng Quốc Bảo, Margurerite Phạm | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 80: Nguyệt Ánh, Việt Dũng, Duy Trác, Trần Ngọc Sơn

by Nguyệt Ánh, Việt Dũng, Duy Trác, Trần Ngọc Sơn | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 81: Đăng Khánh

by Đăng Khánh | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 82: Trúc Hồ

by Trúc Hồ | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 83: Lê Tín Hương, Trịnh Nam Sơn, Hoàng Thanh Tâm, Đỗ Cung La, Anh Tài, Đặng Hiền

by Lê Tín Hương, Trịnh Nam Sơn, Hoàng Thanh Tâm, Đỗ Cung La, Anh Tài, Đặng Hiền | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 84: Ngô Thụy Miên

by Ngô Thụy Miên | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 85: Lam Phương

by Lam Phương | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 86: Anh Bằng, Từ Công Phụng

by Anh Bằng, Từ Công Phụng | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 87: Nguyễn Đình Toàn

by Nguyễn Đình Toàn | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 88: Nguyễn Ánh 9

by Nguyễn Ánh 9 | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 89: Trần Quang Lộc

by Trần Quang Lộc | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 90: Nguyễn Trung Cang - Lê Hựu Hà - Quốc Dũng

by Nguyễn Trung Cang - Lê Hựu Hà - Quốc Dũng | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 91: Bảo Chấn - Bảo Phúc

by Bảo Chấn - Bảo Phúc | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 92: Thanh Tùng - Phú Quang - Quốc Bảo

by Thanh Tùng - Phú Quang - Quốc Bảo | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 93: Ngọc Lễ - Trần Tiến

by Ngọc Lễ - Trần Tiến | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 94: Sơ lược về âm nhạc VN trong 34 năm 1975-2009

by Sơ lược về âm nhạc VN trong 34 năm 1975-2009 | 70 Năm Tình Ca Việt Nam