Phần 1- Âm Nhạc cải cách thời tiền chiến thập niên 1930

by NS Lê Thương, Nguyễn Văn Tuyên, Doản Mẫn, Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh. Đặng Thế Phong. | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 2- Âm Nhạc cải cách thời tiền chiến thập niên 1940

by NS Hoàng Quý, Lê Thương | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 3- Văn Cao, nhạc sĩ tài hoa và huyền thoại

by Nhạc Sĩ Văn Cao | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 4- Âm nhạc tiền chìến cải cách

by Nhạc Sĩ Nguyễn Vân Tuyên, Lê Thương, Doãn Mẫn. | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 05: DươngThiệu Tước

by NS DươngThiệu Tước | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 06: Tân nhạc năm 1945.1946 ba miền

by Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Thương, Lưu Hữu Phước, La Hối, Tô Vũ, Phạm Duy | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 07: Thẩm Oánh , Canh Thân, Tô Vũ, Nguyễn Thiện Tơ

by Nhạc Sĩ Thẩm Oánh , Canh Thân, Tô Vũ, Nguyễn Thiện Tơ | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 8: Thế nào là nhạc tiền chiến

by Nhạc tiền chiến | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 9: Pham Duy Nhượng, Lê Hoàng Long, Tu Mi, Võ Đức Phấn

by Nhạc tiền chiến | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 10: Lưu Hữu Phước, Trần Hoàn, Tô Hoài, Tô Vũ những nhạc sĩ ở lại miền Bắc theo kháng chiến

by Lưu Hữu Phước, Trần Hoàn, Tô Hoài, Tô Vũ | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 11: Hoàng Giác, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Tí những nhạc sĩ ở lại miền Bắc không theo kháng chiến

by Hoàng Giác, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Tí | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 12: Nguyễn Thiện Tơ, Nguyễn Văn Quỳ, Hoàng Dương

by Nguyễn Thiện Tơ, Nguyễn Văn Quỳ, Hoàng Dương | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 13: Đoàn Chuẩn - Từ Linh

by Đoàn Chuẩn - Từ Linh | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 14: Phạm Duy, Hoàng Trọng, Ngọc Bích

by Phạm Duy, Hoàng Trọng, Ngọc Bích | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 15: Văn Giảng, Châu Kỳ

by Văn Giảng, Châu Kỳ | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 16: Anh Việt, Lâm Tuyền

by Anh Việt, Lâm Tuyền | 70 Năm Tình Ca Việt Nam

Phần 17: Tổng kết giai đoạn 1938-1954

by Nhạc Việt giai đoạn 1938-1954 | 70 Năm Tình Ca Việt Nam