Người kể chuyện tình NS Trúc Phương

Người kể chuyện tình: Tập 2: Nhạc sĩ Vũ Thành An

Người kể chuyện tình: Tập 3: Nhạc sĩ Châu Kỳ

Người kể chuyện tình: Tập 4: Nhạc sĩ Quốc Dũng – Đường xưa

Người Kể Chuyện Tình – Tập 5: Nhạc Sĩ Minh Kỳ – Tình đời

Người Kể Chuyện Tình – Tập 6: Nhạc Sĩ Lam Phương – Tình bơ vơ

Người kể chuyện tình – Tập 7: Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh – Một đời yêu nhau

Người kể chuyện tình – Tập 8: Nhạc sĩ Thanh Sơn – Chuyện tình hoa phượng

Người kể chuyện tình – Tập 9: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – Thư tình gửi người

Người kể chuyện tình – Tập 10: Nhạc sĩ Anh Bằng – Chuyện tình sầu

Người kể chuyện tình – Tập 11: Nhạc sĩ Hoài Linh – Thiệp hồng mang tên em