Người kể chuyện tình Mùa 2 – Tập 1: Nhạc sĩ Giao Tiên

Người kể chuyện tình Mùa 2 – Tập 2 FULL: Nhạc sĩ Nhật Ngân – Giọt lệ cho tình xưa

Người kể chuyện tình Mùa 2 – Tập 3: Lê Dinh – Tình yêu trả lại trăng sao

Người kể chuyện tình Mùa 2 – Tập 4: Vinh Sử – Tình như cánh diều bay