Những dòng sông nhỏ – hồi ức về Trịnh Công Sơn

Người con gái đầu tiên bước vào đời Trịnh Công Sơn là một cô gái đẹp của thành phố Huế thời bấy...

Read More